Access 2500+ Online Courses from 140 Top Institutions. Start Today! Offering access to high-quality education for everyone.

Tiêu chuẩn

Khoa đào tạo ngành nghề trọng điểm, xây dựng định hướng theo tiêu chuẩn Quốc tế

Cập nhật

Cập nhật chương trình, giáo trình, thiết bị kỹ thuật theo yêu cầu doanh nghiệp

Sẵn sàng

Cung cấp nguồn nhân lực cho sự phát triển của địa phương, quốc gia và khu vực ASEAN

Những chương trình thực hành sát với doanh nghiệp nhất

Môi trường đào tạo chính quy, chuyên nghiệp với các ngành nghề chuẩn Quốc tế và chuẩn ASEAN

Khoa Cơ khí với thế mạnh ứng dụng và thực hành luôn mang lại cho người học những kiến thức, kỹ năng thực tiễn nhất mà doanh nghiệp cần. Ngoài ra, chương trình học tiên tiến sẵn sàng cho sự thích ứng của giới trẻ trong thời đại mới của công nghiệp 

Các chương trình được xây dựng dựa trên định hướng phát triển của giáo dục nghề nghiệp do Tổng cục dạy nghề ban hành, hướng đến các chuẩn Quốc tế, chuẩn ASEAN. Với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế như GIZ, KOSEN, và các trường đối tác trong và ngoài nước, Sinh viên khoa cơ khí luôn được trang bị sẵn sàng cho sự hội nhập.

Sẵn sàng cho sự phát triển nghề nghiệp của giới trẻ

Chương trình học tiên tiến, cập nhật thực tiễn

Tài liệu học tập được chuẩn hóa và cải tiến liên tục

Hỗ trợ đào tạo bởi tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ)

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chuyên môn cao

Bậc Cao đẳng

  Hãy tham gia học những ngành học tiên tiến nhất

  Trải nghiệm học cho tương lai

  Chương trình học

  Learning

  We offer degree programs in Business Administration

  Môi trường học

  Consulting

  We offer degree programs in Business Administration

  Đăng ký vào học

  Coaching

  We offer degree programs in Business Administration

  Improving Lives Through Learning

  The leading global marketplace for learning and instruction. By connecting students all over the world to the best instructors, Kingster is helping individuals reach their goals and pursue their dreams.

  Connecting students everywhere to the world’s best instruction anywhere.

  0+
  Happy Students
  0+
  Online Courses
  0%
  Satisfaction

  Online Courses

  Millions of people have used Kingster to decide which online course to take.

  Teaching Material

  Millions of people have used Kingster to decide which online course to take.

  University Life

  Millions of people have used Kingster to decide which online course to take.

  Academic Programs

  Millions of people have used Kingster to decide which online course to take.

  Subscribe to our newsletter.
  Get updates to news and events.

  Please install and activate the "Newsletter" plugin to show the form.